Skip to main content

Schody, zábradlia a schodiskové podesty

Zvonica

  • Klient / Mestská rada Mons
  • Dizajnér / Odon Dupire- Lucette François architektúra a urbanizmus dielňa
  • Obdobie / 2015
Toto interiérové schodisko je postavené okolo panoramatickej výťahovej šachty a skladá sa z konštrukcie z lakovanej ocele. Pozdĺžne výstuže a zábradlia sú vyrobené z plochej valcovanej ocele, odpočívadlá zase z perforovaných mreží. Držadlo je z nehrdzavejúcej ocele a výplň zábradlia z perforovaného oceľového plechu. Schodisko siaha až na hrebeň strechy zvonice.