Skip to main content

Výťahové šachty

Zvonica

  • Klient / Mestská rada Mons
  • Dizajnér / Odon Dupire- Lucette François architektúra a urbanizmus dielňa
  • Obdobie / 2015
Jeden z našich výnimočných projektov bola táto panoramatická výťahová šachta vo zvonici Mons, ktorá je na zozname belgických pamätihodností. Je vyrobená z popráškovanej ocele a tepelne upraveného vrstveného skla. Sklo je k oceľovej konštrukcii pripevnené hviezdicami z nehrdzavejúcej ocele. Výťahová šachta je navyše vybavená pripevneným schodiskom odpočívadlami. Výsledkom včlenenia tejto výťahovej šachty do zvonice je kombinácia klasiky a moderny.