Skip to main content

Výťahové šachty

Železničná stanica Infrabel

  • Obdobie / 2014
Tieto panoramatické výťahové šachty vo vlakovej stanici uľahčujú prístupnosť na nástupištia a sú postavené z pozinkovanej a povrchovo upravenej ocele. Predná a zadná stena je z vrstveného skla a bočné steny sú zo smaltovaných platní odolných voči vandalom. Toto obloženie stien je upevnené k oceľovej štruktúre oceľovým plechom, čo umožňuje čo najtenší príchyt. Zastrešenie je z viacvrstvových panelov.