Skip to main content

Zastrešenia pre ihriská

Základná škola Svätej Márie

  • Obdobie / 2019
Pristavené zastrešenie ihriska, ktoré je postavené z pozinkovanej a povrchovo upravenej ocele so strechou z priehľadnej polykarbonátovej dutinovej dosky na strane, kde sú triedy a z viacvrstvových panelov na opačnej strane. Toto umožňuje prístup denného svetla do tried. Okrem toho má zastrešenie centrálny odkvap a odvod dažďovej vody cez stĺpy.