Skip to main content

Zastrešenia pre ihriská

Základná škola Detská planéta

  • Dizajnér / Arch. Cathérine De Bie
  • Výrobca / Verhofsté nv
  • Obdobie / 2020
Toto samostatne stojace zastrešenie ihriska dodáva ihrisku farbu. Je postavené z pozinkovanej a povrchovo upravenej ocele so strechou pokrytou tvrdeným viacvrstvovým sklom uchyteným hliníkovými svorkami. Každá sklená tabuľa je pokrytá farebnou fóliou, čo vytvára hru farieb, keď na strechu zasvieti slnko. Odkvap zastrešenia je vyrobený z oceľového plechu. Okrem toho je konštrukcia vybavená odvodom dažďovej vody cez stĺpy s podzemnými vývodmi.