Skip to main content

Zastrešenia pre ihriská

Základná škola Poklad

  • Dizajnér / Marieke De Ridder
  • Obdobie / 2018
Tieto dve zastrešenia ihriska stoja pri materskej a základnej škole. Zastrešenie materskej školy je postavené z pozinkovanej a povrchovo upravenej ocele so strechou z viacvrstvových panelov. Konštrukcia je pristavená k budove a je podopretá iba jedným stĺpom. Pristavené zastrešenie základnej školy je postavené z pozinkovanej a povrchovo upravenej ocele s obložením stien z termodreva v rôznych farbách a má strechu z viacvrstvových panelov. Strecha je ukončená hliníkovou obrubou. Okrem toho má konštrukcia krídlovú bránu s automatickým ovládaním.