Skip to main content

Bicyklové prístrešky

Športový a rekreačný park skateplocha

  • Obdobie / 2020
Dve zastrešenia vybudované z pozinkovanej ocele so strešnou krytinou striedavo z tvarovaného oceľového plechu a tvarovaného priehľadného masívneho polykarbonátu. Toto striedanie vytvára hru svetla a tieňa pod konštrukciami. Jedno zastrešenie je pristavené k existujúcej budove. Druhé má formu dvojitého zastrešenia, pričom strechy sú prepojené spoločnými stĺpmi. Okrem toho majú obe konštrukcie odvod dažďovej vody.