Skip to main content

Špeciálne projekty

Spojovací dopravný tunel

  • Klient / Flámska vláda
  • Obdobie / 2014
Šesť pavilónov slúžiacich ako núdzové východy s obložením stien z pieskovanej a vrstvenej korténovej ocele s neviditeľnými upínadlami. Každý pavilón sa skladá z montovanej jednotky, ktorá bola zvarená dohromady v našej dielni, zatiaľ čo obloženie stien bolo na konštrukciu namontované priamo na mieste