Skip to main content

Bicyklové prístrešky

Nemocnica svätý-Andrej

  • Klient / Nemocnica svätý-Andrej Nezisková organizácia
  • Obdobie / 2019
Nemocnica sa rozhodla poskytnúť cyklistom parkovanie v prístrešku pre bicykle Linea. Toto zastrešenie je vybudované z pozinkovanej, povrchovo upravenej ocele so strechou z priehľadného masívneho akrylátu. Prístrešok sme dodali a nainštalovali vrátane potrebných základov.