Skip to main content

Výťahové šachty

Nemocnica Maria M.

  • Dizajnér / Llox Architecten
  • Obdobie / 2016
Dve panoramatické výťahové šachty, z ktorých jedna je vybudovaná pri betónovom schodisku. Sú postavené z pozinkovanej a povrchovo upravenej ocele s obkladom stien z tvrdeného viacvrstvového skla. Sklené panely sú k nosnej štruktúre pripevnené hmoždinkami a sklenými skrutkami, čo vytvára dojem, že sa vznášajú. Zastrešenie výťahovej šachty pozostáva z viacvrstvových panelov.