Skip to main content

Výťahové šachty

Národná bazilika Najsvätejšieho srdca

  • Obdobie / 2012
Jeden z našich najpozoruhodnejších projektov bola táto panoramatická výťahová šachta v bazilike v Koekelbergu, ktorá je na zozname belgických pamätihodností. Panoramatická výťahová šachta vyrobená z popráškovanej ocele a priehľadného vrstveného skla. Sklo je upevnené do oceľovej konštrukcie. Táto výťahová šachta je okrem toho umiestnená priamo do konštrukcie pôvodného kamenného schodiska. Včlenenie tejto výťahovej šachty do krásnej baziliky predstavuje nádhernú kombináciu klasiky a moderny a vytvára veľkolepý dojem.