Skip to main content

Vonkajšie stretávacie priestory

Miestny cintorín

  • Klient / Obec Leopoldsburg
  • Obdobie / 2018
Voľne stojaci prístrešok určený pre cintorín s vlnitou strechou je vyrobený z pozinkovanej a popráškovanej ocele. Strecha je pokrytá oceľovým plechom. Konečnú úpravu stropu dotvárajú cédrové dosky. Konštrukcia má vycentrovanú väznicu strechy a laserom vyrezané okrídlie. Prístrešok je vybavený integrovaným drenážnym systémom.