Skip to main content

Prístrešky pre autá

Hotelový Trust

  • Obdobie / 2017
Parkovací prístrešok vyrobený z pozinkovanej a popráškovanej ocele má strechu z oceľového plechu, na ktorú je možné umiestniť solárne panely. Rozmiestnenie stĺpov umožňuje optimálne parkovanie. Prístrešok je takisto vybavený integrovaným drenážnym systémom.