Skip to main content

Bicyklové prístrešky

Domov odpočinku W.

  • Klient / Verejné centrum sociálnej starostlivosti
  • Obdobie / 2019
Tento prístrešok pre bicykle Lucca je vybudovaný z pozinkovanej, povrchovo upravenej ocele so stenami z tvrdeného viacvrstvového skla a so strechou z priehľadnej polykarbonátovej dutinovej dosky.