Skip to main content

Bicyklové prístrešky

Distribútor liekov Febelco

  • Klient / Febelco
  • Obdobie / 2019
Tento uzatvárateľný prístrešok pre bicykle Omnipark je vyrobený z pozinkovanej ocele so stenami z borovicového dreva a so strechou z polykarbonátovej vlnitej dosky. Zastrešenie je vybavené dvojitou posuvnou bránou. Pri zastrešení je postavený druhý Omnipark, ktorý je tiež z pozinkovanej ocele a so strechou z polykarbonátovej vlnitej dosky a bez stien. Toto druhé zastrešenie je rozšírením prvého a slúži ako prístrešok pre kontajnery.