Skip to main content

Bicyklové prístrešky

Centrum rezidenčnej starostlivosti B.

  • Obdobie / 2020
Toto zastrešenie Omnipark slúži ako prístrešok pre bicykle pri domove dôchodcov a je postavené z pozinkovanej ocele s obložením stien z termodreva a so strešnou krytinou z polyesterovej vlnitej dosky. Na požiadanie klienta sme zastrešenie vybavili užším otvorom pre jednoduchú bránu namiesto zvyčajnej dvojitej.